Lloga ULM, avió o helicòpter amb la més gran flota: 40+ aeronaus