Benvingut a la Secció d’Ultralleugers de L’Aeroclub

Situada a l’Aeròdrom de la Cerdanya, la Secció d’Ultralleugers de L’Aeroclub compta amb Escola i Centre de Vol autoritzats per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, amb l’objectiu de donar servei a tots aquells pilots que vulguin formar-se de manera continuada i practicar la seva afició sense necessitat de realitzar la inversió en la compra d’una aeronau.

Situació dels ULM a Espanya

Després del pic del 2008, en què es van matricular 93 ULMs, la tendència en els últims anys ha estat constantment a la baixa, arribant-se en 2015 al mínim absolut dels últims 15 anys

Registre del temps de vol en ULM

D’acord amb el que estableix el RD 123/2015, “el titular de la llicència de pilot d’ultralleuger ha de portar i mantenir actualitzat un registre de temps de vol”