L’Aeroclub Barcelona-Sabadell desenvolupa les seves activitats a l’Aeroport de Sabadell (Barcelona) i a l’Aeròdrom de La Cerdanya (Girona).

A l’Aeroport de Sabadell es troba la seu principal de L’Aeroclub, i és on es porta a terme la major part de l’activitat de vol amb motor i helicòpter. Per a fer-ho, compta amb unes instal·lacions àmplies i adients, formades per oficines, aules, hangars, botiga, taller de manteniment, sala social i bar-restaurant.

Oficina d'Operacions

Situades a la primera planta de l’edifici social, s’hi ubiquen l’oficina d’administració i l’oficina d’operacions de vol. L’horari de les oficines és de dilluns a divendres de 8:30 a 21h i de 9h a l’ocàs els caps de setmana i festius.

Àules

També ubicades a la primera planta de l’edifici social, L’Aeroclub compta amb tres àules de diferent capacitat a ón s’imparteixen la major part dels cursos per a la formació de pilots.

Hangars

Situats al cantó Sud de l’Aeroport de Sabadell, a la plataforma R2, l’Aeroclub disposa de 12 hangars en els que s’ubica la totalitat de la flota. També disposa d’un hangar a l’Aeròdrom de La Cerdanya.

Taller

El taller de l’Aeroclub és una organització de gestió del manteniment de la aeronavegabilitat de conformitat amb l’Anexe I (Part-M), secció A, supart G del reglament (CE) nº 2042/2003, aprovada per l’Agencia Estatal de Seguredad Aérea (AESA) amb el Nº ES.MG.118, per a gestionar el manteniment de l’aeronavegabilidad de les seves aeronaus i les dels socis que així ho requereixin. També és una organització autoritzada per emetre recomanacions o expedir certificats de revisió d’aeronavegabilitat.

Gran sala social

Situada a la planta baixa de l’edifici social, a tocar del restaurant.

Bar-Restaurant

Situat a la planta baixa de l’edifici social, compta amb una capacitat total d’aproximadament 150 persones. Està ubicat enfront de la pista d’aterratge, pel que gaudeix d’unes vistes inmillorables. Disposa d’una àmplia terrassa. El Bar-Restaurant ofereix servei ininterrompudament de 8:30 a 21h. El restaurant ofereix un menú diari inclosos els caps de setmana, en el horari comprès entre les 13h i les 16h. També s’ofereixen sopars per a grups sota reserva prèvia.

Es recomana reservar taula al telèfon

937 121 666

Sopars per a grups amb reserva prèvia