L’Aeroclub celebra l’Assemblea General Ordinària el proper 4 de maig a les 19h. en primera convocatòria i a les 19:30h. en segona.  Tots els socis amb dret a assistència han estat convocats mitjançant correu electrònic o correspondència postal.

Convocatòria

Documentació