L’Aeroclub celebra l’Assemblea General Ordinària el proper 4 de maig a les 19h. Tots els socis amb dret a assistència han estat convocats mitjançant correu electrònic o correspondència postal.

Convocatòria

Documentació