Venue

Aérodromo de Mutxamel

Aeroclub d’Alacant


Organizer

Aeroport de Mutxamel. Organitzat per la Federació Espanyola i l’Aeroclub d’Alacant.