Reconeixement empresarial a L’Aeroclub Barcelona-Sabadell

PIMEC Vallès Occidental en el seu 1r. Fòrum de Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental a les mipimes amb Lideratge i Compromís va distingir a l’Aeroclub Barcelona-Sabadell amb un reconeixement especial pel seu impuls a la formació professional en relació al Grau de Tècnics de Manteniment d’Aeronaus. L’acte es va celebrar el dia 13 de desembre a Saló…