Aquesta política de privacitat descriu les pràctiques de L’Aeroclub per a demanar, recopilar i processar la informació personal que vostè ens proporciona. També descriu les opcions que té vostè disponibles pel que fa a l’accés i a l’ús que fem de les seves Dades Personals i com actualitzar-les i corregir-les.

A continuació té un resum del seu contingut, però és molt important que llegeixi detingudament la política completa per a conèixer tots els detalls sobre com custodiem i processem les seves Dades Personals:

 • L’Aeroclub pot demanar directament de Vostè determinades Dades Personals o recopilar-les automàticament a través de diversos mètodes, incloent galetes o tecnologies similars.

 • Aquestes dades es faran servir únicament amb les finalitats i motius detallats en aquesta Política, bàsicament dur a terme les nostres obligacions legals (complir amb la legislació vigent i els requeriments de les autoritats), contractuals amb Vostè (complir amb els serveis oferts), que siguin de nostre Interès legítim (millorar els nostres productes o serveis) o quan ens hagi donat el seu consentiment explícit per a això (per exemple, per mantenir-lo informat de les nostres activitats), bé sigui directament per L’Aeroclub o per proveïdors designats per fer-ho en nom de l’Aeroclub, que sempre serà l’entitat que “controla” la informació.

 • Apliquem els més alts estàndards de seguretat en el maneig de les seves Dades Personals, que seran emmagatzemades únicament mentre siguin necessaries (o sigui requerit legalment). Aquestes dades seran divulgades únicament en els casos detallats en aquesta política i seran transferides a terceres parts (o fora de l’àmbit de cobertura GDPR) únicament en les condicions també establertes en aquesta política.

 • Finalment, es detallen també els seus drets com a Titular de les dades i com pot exercir-los.

Objectiu d'aquesta Política de Privacitat
L’objectiu d’aquesta política de privacitat (“Política”) és explicar com, quan i per què L’Aeroclub recull informació sobre individus, i com, amb quins fins i amb quin fonament es processen posteriorment aquestes “Dades Personals”, qui les processa i quins drets tenen les persones en relació amb les seves dades personals.

 

 • Aquesta Política també explica les pràctiques de L’Aeroclub en l’ús de cookies i altres tecnologies per emmagatzemar informació en els dispositius d’altres i recuperar informació d’aquests dispositius.

 • Quan ens referim a “L’Aeroclub” o fem servir la paraula “nosaltres” o “nostre”, ens referim a l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell, amb domicili social a Aeroport de Sabadell, 08205 Sabadell, Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 2021, Llibre 1425 de la secció 2a, Foli 245, Full número 21131, Inscripció 23ª, que comercialment pot presentar-se sota les marques comercials “L’Aeroclub” o “Barcelona Flight School” indistintament.

 • Per “Vostè”, o “tu”, ens referim a la persona que llegeix aquest text, és a dir, vostè com a persona física (i no a cap empresa o una altra organització amb la qual pugui estar associat).

 • Algunes paraules i frases d’aquesta Política estan entre cometes simples (per exemple, “controlador”, “processador” i “titular de la informació”). Aquests són termes legals que tenen el mateix significat que se’ls atorga en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 ( “GDPR”).

Aplicació

1.

Aquesta política s’aplica al processament de dades que es realitza a través o en connexió amb el següent:

 • la prestació dels serveis propis de l’activitat de L’Aeroclub als seus Socis, bé sigui a través de l’ús de les aeronaus i instal·lacions propietat de L’Aeroclub en les condicions establertes per la legislació vigent i els Estatuts del propi club, o a través de l’ús de programari propietat de L’Aeroclub o de terceres empreses i que aquest posi a disposició dels seus socis en relació amb la prestació dels citats serveis (per “programari” ens referim a programes d’ordinador en qualsevol forma, incloses instal·lacions locals tals com aplicacions d’escriptori i mòbils, així com programari en forma de serveis sota demanda, com ara aplicacions web i en el núvol). Utilitzarem la paraula “Servei” o “Serveis” en aquesta Política per a designar tot l’anterior, i la mateixa paraula designarà qualsevol servei, recurs o un altre benefici que l’Aeroclub o qualsevol de les empreses designades per aquest ofereixi com a part de l’esmentat servei o en relació amb aquest servei;

 • l’ús del lloc web https://aeroclub.es, https://barcelonaflightschool.com o qualsevol altre lloc web propietat de l’Aeroclub (utilitzarem la paraula “lloc web” per a designar a qualsevol d’aquests llocs);

 • la comunicació o interacció entre Vostè i l’Aeroclub, per qualsevol mitjà;

tot això en la mesura que les activitats anteriors no estiguin subjectes a altres polítiques que s’hagin establert per L’Aeroclub en els seus Estatuts o document similar.

2.

Aquesta política de privacitat l’afecta de manera essencialment igual si és Vostè un soci en actiu de l’Aeroclub, o si únicament ens ha cedit les seves Dades Personals per tal que el mantinguem informat de les nostres activitats i notícies mitjançant la subscripció en alguna de les nostres comunicacions. En els següents apartats s’especifica la diferència en relació a les categories de Dades Personals que formen part de l’abast que podem processar en cada cas.

3.

Quan parlem de “Dades Personals”, ens referim a qualsevol informació sobre un individu amb la qual es pugui identificar aquesta persona (la definició legal adequada de “Dades Personals” és “qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable”, sent coneguda la persona a la qual es refereix aquesta informació com el “Titular de la informació”).

Les dades personals no inclouen informació a través de la qual no sigui possible identificar raonablement a un individu, és a dir, informació anònima o dades personals anònimes de tal manera que l’individu no sigui, o ja no sigui, identificable (informació anònima o no identificada ). Aquesta política no s’aplica a aquesta informació.

4.

Aquesta Política complementa altres polítiques pròpies de L’Aeroclub, per exemple en l’àmbit de l’ús del Servei, o de la Gestió de la Seguretat, i especialment complementa a tots aquells termes d’ús establerts en els Estatuts d’obligat compliment per als socis, i en cap cas pretén anul·lar-los.

Identificació del controlador de dades

5.

L’activitat pròpia de L’Aeroclub és prestar als seus Socis tot tipus de serveis relacionats amb l’activitat aeronàutica, social i de formació (formant part integral del “Servei”), i per a això és necessari el processament de dades d’una forma o una altra .

Necessitem processar diverses dades de diverses maneres perquè puguem dur a terme la nostra activitat de forma continuada i satisfactòria per al soci, incloent proporcionar, mantenir i gestionar el Servei i els llocs web, i per comunicar-nos amb vostè. No tota aquesta informació constitueix Dades personals, i part del processat està controlat per tercers que no formen part de L’Aeroclub.

6.

L’Aeroclub és el “controlador” (responsable i / o encarregat del tractament) de les Dades Personals que recollim nosaltres o tercers en el nostre nom a través de les activitats enumerades en la secció 1 d’aquesta Política, o que d’una altra manera es processen per als fins de la nostra activitat. Les següents seccions expliquen la recopilació i el processament posterior d’aquestes dades amb més detall.

informació recopilada

7.

L’Aeroclub recopila, genera i rep informació en una varietat de formes. Part d’aquesta informació constitueix Dades Personals i la resta no. Farem servir la paraula “Informació” per a designar totes i cada una de les dades que recollim, generem o processem de qualsevol manera, ja sigui per nosaltres mateixos o per un tercer en el nostre nom. Aquesta part de la Política descriu quina informació i com es recull o genera a través de les activitats enumerades en la secció 1.

8.

“Compte de soci”

Recopilem informació sobre vostè en el curs de la negociació, preparació, conclusió i modificació d’acords entre vostè i L’Aeroclub amb l’objectiu de donar-li d’alta com a Soci. La informació recopilada pot incloure les dades proporcionades en aquests acords i qualsevol informació que vostè proporcioni amb el propòsit de negociar, concloure o modificar aquests acords, i / o que siguin requerits posteriorment per a la prestació del servei. Per exemple, en donar-li d’alta li preguntem seu nom complet, edat, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic, nacionalitat i país de residència, i altres dades identificatives com DNI, passaport o NIE. Per poder complir amb les obligacions legals de L’Aeroclub en relació amb la legislació aeronàutica i proporcionar-li el servei d’acord amb les mateixes, també demanem informació sobre les seves llicències i habilitacions aeronàutiques, certificat mèdic aeronàutic i experiència de vol, així com de la seva renovació. També li assignarem un número de soci vinculat al seu compte. Tota aquesta informació s’emmagatzema a la base de dades i la podrem fer servir per, entre d’altres, vincular el seu accés a l’activitat de vol en diferents condicions (d’acord a la seva experiència, llicències i habilitacions en vigor), o per alertar-sobre la propera expiració de la seva documentació aeronàutica.

9.

“Informació de facturació”

Com a requisit per al pagament de les quotes que li permeten mantenir el seu estatus com a Soci actiu de l’Aeroclub, li demanem que ens proporcioni el nom complet de la persona o entitat que es farà càrrec del pagament, la seva adreça física, el número del seu compte bancari a efectes de la domiciliació del pagament i, si s’escau, el número d’IVA (és a dir, el número de registre d’un “subjecte passiu” en relació amb l’impost al valor afegit). El pagador de les quotes pot o no ser el propi soci, pel que és possible que rebem la informació anterior sobre vostè d’un altre usuari. En el cas de serveis subjectes al pagament de quantitats addicionals (per exemple, cursos de formació, lloguer d’aeronaus, taxes d’aeroport, o la compra de materials a la nostra botiga) no recopilem cap informació sobre els seus mètodes o instruments de pagament.

10.

“Informació d’ús”

Igual que la majoria dels aeroclubs i en la mesura en que això és requerit per l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria i la legislació aeronàutica aplicable, certes dades es recopilen automàticament quan utilitza el servei i aquesta informació es registra en els corresponents arxius. Per exemple, quan realitza una reserva a través de l’eina en línia de Reserva d’Aeronaus (Private-Radar), totes les dades relacionades amb la mateixa s’emmagatzemen vinculats al seu “Compte de Soci”. Així mateix, quan realitza un vol en una aeronau de l’Aeroclub, certs paràmetres com el temps de vol computat, l’origen i destí del vol, el tipus d’aeronau o el nombre de passatgers podran ser registrats en el seu compte. L’Aeroclub utilitza aquestes dades de diversa manera: per complir les seves obligacions legals, per mantenir el status de aeronavegabilitat de les aeronaus, per a la gestió del programa de seguretat en vol (SGS), la programació de revisions mecàniques o també per poder certificar les hores de vol realitzades amb nosaltres, entre d’altres.

11.

“Informació de cookies”

Quan utilitza les nostres aplicacions web o en el núvol, visita llocs web o recupera recursos (per exemple, arxius o altra informació) que formen part d’un lloc web, certes dades conegudes com galetes (“cookies” en anglès) s’envien al dispositiu que utilitzeu i s’emmagatzemen allà. El seu navegador web els emmagatzema ja sigui a petició nostra o d’un tercer els serveis del qual fem servir. Cada galeta, d’una manera o altra, el distingeix d’altres usuaris i visitants del lloc web.

En aquesta Política, la paraula “galeta” també designa els objectes lliurats per aquestes tècniques. Les galetes varien segons la naturalesa i el propòsit. Per exemple, una “galeta de sessió” només existeix en la memòria temporal del dispositiu, és a dir, mentre duri la seva sessió de Servei o visiti un lloc web, i generalment s’esborra quan es tanca el navegador web. Una “cookie persistent”, d’altra banda, té una vida útil més llarga: roman en el seu dispositiu fins que l’elimini (és a dir, indiqui al seu navegador que ho faci) o fins que caduqui. Una “galeta segura” només es pot enviar a través d’una connexió “segura” (encriptada), la qual cosa dificulta que altres interceptin informació. Una “galeta pròpia” ens pertany i una “galeta de tercers” pertany a algú que no sigui L’Aeroclub, per exemple, una empresa que ens proporciona serveis o serveis d’anàlisi de llocs web o que lliura els nostres missatges (com anuncis publicitaris) a través d’Internet.

Algunes de les galetes anteriors estan associades al seu compte d’usuari i a certa informació del seu perfil, per iniciar sessió al servei i recordar que ha iniciat sessió (el que li permet utilitzar el servei, millorar la seguretat i ajudar-nos a mostrar el contingut correcte). Altres cookies ens permeten (o a tercers que hem contractat) reconèixer i comptar el nombre de visitants a un lloc web, veure com es mouen pel lloc quan el fan servir, quins enllaços segueixen i qui llegeix què, o registrar i analitzar selectivament com i amb quins mitjans els usuaris interactuen amb les nostres aplicacions (només es recopilen dades específiques i sense identificar els usuaris).

Algunes galetes s’utilitzen per reconèixer-lo quan torna a un lloc web, el que ens permet personalitzar el nostre contingut i recordar les seves preferències, per exemple, la seva elecció d’idioma. I, el que és més important des de l’aspecte de la privacitat, hi ha galetes de tercers que recopilen informació sobre les seves activitats de navegació al llarg del temps i en diferents llocs web després del seu ús (és a dir, rastrejar el seu comportament en línia), el que pot generar anuncis o altres missatges que es mostren en funció del seu historial de navegació.

Trobareu totes aquestes galetes quan interactuï amb les nostres aplicacions, llocs web o recursos web en línia. Les cookies són vitals per a l’ús dels llocs web. No obstant això, pot eliminar-les (individualment, en seleccions, o totes en una escombrada) i és possible rebutjar el seu ús per complet o rebutjar certs tipus d’elles (les eines del seu navegador o les pàgines de suport us indicaran com fer-ho). Però, si no permet les galetes pròpies, la seva experiència en els llocs web serà notablement inferior o almenys no segons el s’havia previst. En general, les galetes de tercers poden ser administrades per les eines proporcionades per aquestes parts. Algunes d’aquestes eines estan disponibles aquí:

 • https://adssettings.google.com (configuración de publicidad de Google);

 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (inhabilitació de Google Analytics);

 • https://www.facebook.com/policies/cookies (política de cookies de Facebook i d’exclusió voluntària);

Al final d’aquesta política, trobarà sempre una llista actualitzada de totes les galetes utilitzades en els nostres llocs web. No podem utilitzar aquestes cookies llevat que vostè ho accepti, i en acceptar aquesta Política, entenem que ens dóna el seu consentiment per a això. Si el dispositiu que utilitzeu no és el seu (per exemple, si feu servir el Servei o visiteu una pàgina web des de l’ordinador o dispositiu intel·ligent d’una altra persona), esperem que tingui l’autorització del propietari per emmagatzemar les nostres galetes al dispositiu i recuperar informació d’ell com es descriu en aquesta Política. En utilitzar el dispositiu, ens està confirmant que està autoritzat.

12.

“Informació de contacte”

Rebem de vostè la informació que ens proporciona en completar formularis (per exemple, sol·licituds d’informació o qüestionaris) en un lloc web o mitjançant el Servei; o quan participa en les nostres campanyes o programes relacionats amb el servei, registrant-se per rebre notificacions, butlletins informatius o d’altres comunicacions nostres actuals o futures; sol·licitant ajuda per utilitzar el Servei; interactuant amb les nostres comptes de xarxes socials; o quan es comuniqui amb L’Aeroclub mitjançant correspondència escrita o per qualsevol altre mitjà.

Si ens envia un correu electrònic o ens envia una carta o un missatge, podem conservar un registre d’aquesta comunicació, incloent el seu nom i adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon (segons correspongui), el contingut de la seva comunicació i la nostra resposta . Podem complementar aquestes dades amb altra Informació.

Propòsits i motius per al processament

13.

Els propòsits per als quals es processa la informació i els motius legals per a tal processament són variats i depenen de la naturalesa de la informació, tot i que en part s’han exposat en els punts anteriors. Si la informació és anònima o no s’identifica, podem recopilar, usar-la, divulgar-la o processar-la d’una altra manera per a qualsevol propòsit. El nostre processament de Dades Personals, però, està limitat a les finalitats establertes en aquesta Política.

14.

Habitualment, processarem les seves Dades Personals en les següents circumstàncies:

 • si necessitem perfeccionar un acord que tingui amb nosaltres o si cal prendre mesures precontractuals al seu requeriment abans de celebrar l’acord (ens referirem a aquests motius com “Contractuals“);

 • quan hem de complir amb una obligació legal, per exemple, derivada de la legislació aeronàutica o de la regulació sobre impostos, comptabilitat, informació financera, prevenció del terrorisme o rentat de diners, o procés judicial o administratiu (motius “Legals“);

 • si ho justifiquen els nostres interessos legítims o els d’un tercer i aquests interessos no són anul·lats pel seu ni pels seus drets i llibertats fonamentals (en aquest cas, el processament es basaria en motius de “Interès“);

 • si tenim el seu consentiment inequívoc abans de processar les seves Dades personals en aquesta situació específica (el que ens permet processar aquestes dades amb l’argument de “Consentiment“).

15.

Cadascuna de les categories d’informació descrites a les seccions 8-12 pot incloure les seves Dades Personals, però no totes aquestes categories poden aplicar-se a vostè (per exemple, si vostè no és Soci, és poc probable que tinguem informació sobre vostè, i les única categories d’informació rellevant per a vostè serien la “informació de galetes” si visita la nostra web i la “informació de contacte” en el cas que ens hagi donat el seu consentiment per rebre comunicacions nostres o ens hagi sol·licitat informació per algun mitjà).

La taula a continuació estableix els propòsits per als quals les seves Dades Personals en la categoria especificada d’informació seran o poden ser emmagatzemades, utilitzades, divulgades o processades de qualsevol manera, i els motius anteriors en els quals ens basem en fer-ho. Quan el processament es basa en l’interès, també hem identificat quin és l’interès legítim en aquest cas particular.

Recordeu que podem necessitar processar les mateixes peces de les seves Dades personals per a diversos propòsits simultàniament i per a més d’un motiu (per exemple, per motius contractuals, així com en funció de l’interès, i potser també en base a un requeriment legal). Tingueu en compte també que no totes les Dades Personals en una categoria particular d’Informació es processen per a tots els fins especificats en relació amb aquesta categoria (i en els motius corresponents als dits fins).

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si desitja saber quin dels fins esmentats amb precisió i en quines circumstàncies s’aplica al processament d’una peça específica de les seves dades personals. Les nostres dades de contacte es proporcionen al final d’aquesta Política.

Tabla 1. Por qué y para qué podemos usar sus Datos Personales
Categoría de Informació Propòsit Motius
Compte de soci
Negociar, preparar, concloure, realitzar, esmenar i fer complir els nostres acords amb vostè (inclosos els acords relatius al Servei) i exercir els nostres drets en virtut d’aquests acords Contractual, Legal, Interès (recuperació de deutes, defensa dels nostres drets, negociació de nous termes o modificació dels existents per reflectir canvis en les circumstàncies o per satisfer millor els nostres interessos i / o els seus)
Mantenir els nostres registres actualitzats Legal
Contactar amb vostè en assumptes relacionats amb el Servei o els seus acords amb nosaltres o en relació amb assumptes que puguin afectar-lo, i responent a les seves comunicacions Contractual, Legal
Enviament de comunicacions a les què s’ha subscrit o ha acordat rebre, per qualsevol mitjà Consentiment, Interès (proporcionant-li informació que considerem rellevant i creiem que és del seu interès)
Investigació de conductes il·legals relacionades amb el servei, violacions de contractes i (reals o suposades) violacions de drets o llibertats legals (les teves, les nostres o les de tercers) Legal, Interès (executar i fer valer els nostres drets i llibertats)
Divulgar la informació necessària sota requeriment legal de l’autoritat competent Legal
Informació de facturació
Preparar, realitzar, modificar i fer complir els nostres acords amb vostè Contractuals, legals, d’interès (recuperació de deutes i defensa dels nostres drets)
Informar-li sobre assumptes relacionats amb el seu ús del servei i els pagaments associats al mateix Contractual, Interès (mantenint al dia de la nostra relació)
Gestionar i executar les nostres vendes Interès (operar nostre negoci)
Comptabilitat financera i fiscal Legal
Divulgar la informació necessària sota requeriment legal de l’autoritat competent Legal
Informació d’ús
Proporcionar el servei Contractual
Garantir un nivell apropiat de seguretat en relació amb el Servei (Sistema de Gestió de la Seguretat en Vol) Contractuals, legals, d’interès (mantenint els nostres serveis segurs i competitius)
Garantir un nivell apropiat de seguretat en relació amb els llocs web, particularment en termes de processament de dades Contractuals, legals, d’interès (mantenint els nostres llocs web segurs i accessibles)
Millorar la seva experiència d’usuari del Servei Interès (mantenir el nivell de servei d’acord amb les expectatives de socis i usuaris)
Obtenir una millor comprensió de com interactua amb el Servei o un lloc web Interès (mantenir els nostres productes i serveis competitius)
Investigació de conductes il·legals relacionades amb el servei, violacions de contractes i (reals o suposades) violacions de drets o llibertats legals (les teves, les nostres o les de tercers) Contractuals, legals, d’interès (fer valer els nostres drets i llibertats)
Mantenir, millorar, i de qualsevol manera, desenvolupar i protegir el Servei i els llocs web associats Contractual, Interès (fomentar el nostre negoci, fer ús dels nostres drets i llibertats)
Creació de nous productes i serveis Interès (fer créixer la nostra activitat)
Fer que les nostres comunicacions amb vostè siguin més rellevants Interès (sent rellevant per a vostè per contribuir així a l’èxit de les nostres activitats)
Mesurar l’efectivitat dels missatges que li adrecem Interès (fer que la nostra promoció sigui més efectiva)
Aprendre d’on vénen els nostres clients i on enfocar els nostres esforços de màrqueting Interès (informar i donar forma a les nostres decisions comercials)
Fer que els nostres missatges i comunicacións promocionals tinguin presència a Internet (llocs web, xarxes socials) Interès (ser visible i recordat)
Divulgar la informació necessària sota requeriment legal de l’autoritat competent Legal
Informació de Cookies
Igual que per a la Informació d’Ús Igual que per a la Informació d’Ús
Informació de Contacte
Proporcionar el servei Contractual
Mantenir els nostres registres actualitzats Legal
Respondre a les seves sol·licituds d’informació, peticions de servei, comentaris i preguntes Contractual, Legal, Interès (donar-li resposta puntual)
Enviar les comunicacions a les què s’ha subscrit o que d’altra manera va acordar rebre Consentiment, Interès (proporcionar informació que considerem rellevant i creiem que és del seu interès)
Oferir-li el servei, altres productes o ofertes relacionades amb el mateix (descomptes, promocions, etc …) Interès (fer créixer la nostra activitat)
Millorar o de qualsevol forma desenvolupar el servei, altres productes, serveis i Llocs web Interès (mantenir els nostres productes i serveis competitius)
Crear nous productes i serveis Interès (fer créixer la nostra activitat)
Millorar les relacions i l’experiència obtinguda per socis i usuaris Interès (fer créixer la nostra activitat)
Divulgar la informació necessària sota requeriment legal de l’autoritat competent Legal

16.

Les comunicacions que iniciem amb vostè poden classificar-se, en termes generals, com:

 • Missatges de servei: missatges tècnics relacionats amb el Servei, comunicacions administratives i / o comercials, legals, i promocionals que dirigim als Socis de l’Aeroclub i, que únicament reben els Socis de l’Aeroclub i

 • Missatges de Màrqueting: missatges sobre productes, serveis, esdeveniments i altres assumptes en què ha mostrat el seu interès o que creiem que poden interessar, i que pot rebre mitjançant subscripció prèvia, independentment de si és Vostè Soci de l’Aeroclub o no.

17.

Pot donar-se de baixa de certs missatges seguint les instruccions proporcionades en el propi missatge. No obstant això, hi ha alguns missatges que formen part essencial del Servei (per exemple, alertes o comunicacions relacionats amb la Seguretat en Vol, entre d’altres) i que NO pot optar per no rebre mentre es mantingui com a Soci actiu de l’Aeroclub.

Quant als missatges de màrqueting, sempre pot optar per no rebre’ls, però la varietat de procediments per fer-ho pot dependre de la naturalesa del missatge. Per exemple, en comunicacions via correu electrònic, pot sol·licitar que la seva adreça de correu electrònic sigui eliminada de la nostra llista de comunicació, o canviar les preferències a través dels enllaços situats a la part inferior del missatge.

Si té problemes per donar-se de baixa d’aquests missatges, poseu-vos en contacte amb nosaltres (les nostres dades es troba al final d’aquesta Política) i l’exclourem. Tingueu en compte que això li evitarà rebre nous Missatges de Màrqueting però seguirà rebent Missatges de servei mentre mantingui la seva condició activa com a Soci de l’Aeroclub.

Què passa si no ens proporciona les seves dades

18.

En general, ningú està obligat a donar-nos les seves Dades Personals, però el no fer-ho pot implicar (o segons les circumstàncies, implicarà) que no puguem assolir els fins de processament de dades especificades per al cas en qüestió (com s’enumera a la Taula 1 a la secció 15) i el titular de la Informació en particular pot ser que perdi (o, en tal cas, perdrà) els beneficis corresponents a aquest propòsit per al qual les Dades eren recollides per l’Aeroclub.

19.

Si en el cas que necessitem recopilar les seves Dades Personals per llei o sota els termes d’un contracte que tenim amb vostè, o per celebrar el contracte, i vostè no proporcionés aquestes dades quan se li sol·licitin (com per exemple, per la seva alta com a Soci de L’Aeroclub, la seva inscripció en un curs de formació aeronàutica, o el seu consentiment per acrebre les comunicacions de L’Aeroclub), és possible que no puguem fer o celebrar el contracte corresponent (que pot ser un contracte per a la prestació d’aquest servei o d’algun altre benefici).

Si aquest fos el cas, és possible que haguem de cancel·lar el servei que li anàvem a proporcionar o que li veníem proporcionant (per exemple, deixar de rebre informació sobre ofertes, cursos o descomptes).

20.

Si limita la capacitat d’un lloc web per establir cookies, pot, i en alguns casos definitivament ho farà, evitar l’ús d’aquesta aplicació o lloc o algunes de les seves característiques, o pot empitjorar la experència d’usuari (com que el lloc web a qüestió no aparegui personalitzat per a vostè). També pot impedir guardar configuracions personalitzades i és possible que hagi de validar el seu accés al lloc web amb més freqüència durant la sessió de navegació.

Durada de l'emmagatzematge

21.

Només emmagatzemem les seves Dades Personals durant el temps que sigui necessari a la llum de (o compatible amb) els fins per als quals es van recopilar les dades (per exemple, mantenir actiu el seu estat de Soci segons l’acord que té amb nosaltres, o rebre les comunicacions de l’Aeroclub d’acord amb les seves preferències de subscripció a les mateixes, si això va ser el seu únic propòsit), més el període addicional que requereixi la llei.

22.

Els períodes de retenció legal varien segons el tipus d’informació en qüestió, i poden ser bastant llargs. Per exemple, les Dades Personals rellevants per a la nostra comptabilitat o impostos (que probablement siguin el cas en algunes de les Dades Personals en les categories Compte de Soci i Informació de Facturació, i també poden aplicar-se a d’altres Dades Personals) han de ser retinguts almenys 3 anys després que el propòsit principal del seu processament deixa d’aplicar-se (per exemple, 3 anys després de l’any financer en què va finalitzar la nostra relació comercial amb vostè i es va produir l’última transacció entre nosaltres).

En alguns casos, com la informació relativa a la seva activitat de vol i l’ús de les nostres aeronaus, el període de retenció pot ser notablement més llarg (fins a 10 anys) per poder certificar aquesta activitat si se’ns requereix en qualsevol moment, ja sigui per l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) en el marc de la nostra certificació com ATO, o bé per vostè. mateix si ho requereix en el futur.

Divulgación de sus datos

23.

Esta parte de la Política describe las circunstancias en las que podemos divulgar o transmitir sus Datos personales a terceros. Tenga en cuenta que las siguientes secciones sólo abordan las divulgaciones y transmisiones de Datos personales y no, por ejemplo, Información anónima o desidentificada (que podemos transmitir y divulgar en cualquier momento a cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier manera y para cualquier propósito).

24.

Ocasionalmente podemos ofrecerle servicios o productos de proveedores externos para los que hemos negociado condiciones exclusivas para los socios de L’Aeroclub (descuentos o tarifas especiales). En dichos casos únicamente compartiremos los Datos Personales que sean necesarios con el proveedor de servicios externo si Ud. nos requiere para ello.

En cualquier caso, tenga en cuenta que no somos responsables de las prácticas de privacidad (u otras acciones u omisiones) de dichos proveedores de servicios externos, por lo que sería recomendable que usted se asegure, antes de aceptar dicho servicio o producto, de que confía en el servicio y el proveedor en cuestión y está satisfecho con sus políticas.

25.

Utilizamos proveedores de servicios externos para ayudarnos a proporcionar, mantener, desarrollar, proteger y promover el Servicio y los sitios web. Podemos, por ejemplo, usar dichos proveedores para alojar un sitio web, enviar mensajes de servicio o mensajes de marketing, proporcionar u ofrecer servicios de soporte al cliente, realizar análisis relacionados con el Servicio o un sitio web o procesar pagos.

También podemos almacenar datos personales en ubicaciones fuera de nuestro control directo, por ejemplo, en infraestructuras o plataformas en la nube de terceros (IaaS / PaaS / SaaS) o en la infraestructura en la nube cuyo funcionamiento hemos confiado a otras partes. Estos proveedores de servicios pueden tener acceso a sus Datos Personales con el propósito limitado de proporcionarles el servicio que les hemos pedido. Lo que es más importante para usted como Titular de la Información, nuestro uso de dichos proveedores de servicios puede implicar la transmisión de sus Datos Personales a jurisdicciones distintas a la que usted reside. En este caso, se aplicará la sección 32.

26.

En relación al punto anterior, y más concretamente, compartiremos los Datos Personales necesarios para ofrecerle el Servicio de Reservas Online con un proveedor externo designado por L’Aeroclub para el único fin especificado. De la misma forma, dicho proveedor compartirá con L’Aeroclub la información recabada por el sistema de Reservas durante su uso, con el fin de completar la prestación de dicho servicio y almacenar el resultado del mismo, todo ello de acuerdo con lo establecido en esta Política.

27.

Podemos compartir sus datos personales con contables externos, abogados y auditores para los fines especificados en la sección 15.

28.

Podemos encontrarnos en situaciones en las que estemos legalmente obligados a divulgar algunos o todos sus Datos Personales o, en las que creamos que estamos razonablemente obligados a ello. Este caso puede darse si recibimos una solicitud de información de una Autoridad Aeronáutica competente, o si existe una ley o reglamento que nos obligue a hacer una divulgación sin una solicitud específica (por ejemplo, para si ello es necesario para cumplir con la Regulación Aeronáutica nacional o internacional).

Es posible que también estemos obligados a divulgar sus Datos Personales mediante una orden o sentencia judicial, arbitral, administrativa o de otro modo obligatoria. Cuando se aplique cualquiera de los puntos anteriores, realizaremos la divulgación y es posible que no podamos comunicarle que sus Datos Personales han sido divulgados.

29.

También puede haber situaciones en las que podamos considerar que la divulgación de sus Datos Personales es necesaria para ejercer, hacer cumplir o defender nuestros derechos, libertades o intereses legítimos, o para proteger los derechos, libertades o intereses legítimos de un tercero (por ejemplo, para hacer frente a una reclamación de seguro, accidente u otro requerimiento legal).

30.

También divulgaremos sus Datos Personales si Usted nos lo solicita, o nos da su consentimiento para ello (a menos que esté legalmente prohibido, la petición sea impracticable, o que implique un esfuerzo o gasto irracional).

Transferencias internacionales

31.

Podemos transferir sus Datos personales a jurisdicciones que no sean la suya en la que reside, sujeto a la sección 32.

32.

No transferiremos sus Datos personales de países que participan en el Espacio Económico Europeo (“EEE”) a aquellos que no lo hacen, o desde el EEE a organizaciones internacionales, a menos que el país receptor o la persona o entidad particular que recibe los datos garanticen un nivel de protección de los datos recibidos, o, si no lo hace, sin aplicar las salvaguardas requeridas legalmente y / o sin que la transferencia esté sujeta a otras condiciones que la ley establece para este tipo de transferencias.

Por ejemplo, si vamos a transferir sus Datos personales del EEE a un destinatario en los Estados Unidos (lo cual es probable que ocurra al utilizar algunos de los proveedores de servicios mencionados en la sección 25), nos aseguraremos de que el destinatario participe en la UE-EE.UU. Privacy Shield Framework, habiéndose auto-certificado asímismo como asegurando un nivel de protección de Datos Personales que es esencialmente equivalente al garantizado bajo GDPR.

Seguridad de los datos

33.

Mantendremos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar dicho nivel de seguridad en nuestro procesamiento de datos personales según corresponda en las circunstancias dadas. Al evaluar si una medida es adecuada y qué nivel de seguridad es apropiado, consideramos la naturaleza de los datos personales que estamos procesando y la naturaleza de las operaciones de procesamiento que realizamos, los riesgos a los que está expuesto por nuestro procesamiento de sus datos personales. el estado del arte, los costos de implementación y otros asuntos que puedan ser relevantes en las circunstancias particulares.

34.

Las medidas a las que se hace referencia en la sección anterior tratan en particular lo siguiente:

 • la protección de los Datos Personales contra el procesamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida, alteración o destrucción accidental;

 • la integridad y confidencialidad de los datos personales;

 • la disponibilidad y resistencia de las características del Servicio relacionadas con el procesamiento de Datos Personales; y

 • nuestra capacidad de restablecer la disponibilidad y el acceso a los Datos personales de manera oportuna después de una falla del Servicio.

35.

Sin embargo, tenga en cuenta que ninguna medida de seguridad es perfecta. A pesar de nuestros esfuerzos, no podemos garantizar que sus Datos Personales, durante la transmisión a través de Internet o almacenados en nuestros sistemas o los de nuestros proveedores de servicios o mientras estén bajo nuestro cuidado, estén absolutamente a salvo del procesamiento no autorizado o ilegal o pérdida accidental, alteración o destrucción, o que de hecho estarán intactos y confidenciales en todo momento, o disponibles en breve plazo, después de cualquier incidente en el Servicio.

Tenga en cuenta también que no podemos controlar, y no somos responsables de, las acciones de otras partes con las que usted comparte (o nos indica que compartamos) sus Datos Personales.

Sus derechos como titular

36.

Los “sujetos de datos” en el EEE tienen ciertos derechos legales bajo el GDPR con respecto a los datos personales que tenemos sobre ellos. Esta parte de la Política tiene como objetivo brindarle una comprensión general de estos derechos y le alentamos a que profundice esta comprensión estudiando el GDPR usted mismo. Para facilitar esto, hemos proporcionado, en relación con cada uno de los derechos indicados a continuación, una referencia a la disposición específica de la GDPR de la que surge dicho derecho. Específicamente, y sujeto a las excepciones legales que se apliquen en su caso particular, sus derechos como Titular de la Información incluyen lo siguiente:

37.

Derecho de acceso / GDPR Artículo 15

Usted tiene el derecho de solicitar y obtener una confirmación de nuestra parte en cuanto a si procesamos o no sus Datos Personales. En cualquier momento, puede solicitar acceso a esos datos y pedirnos que le demos una copia. Si es Ud. Socio, o simplemente nos ha facilitado sus datos para suscribirse a nuestras comunicaciones, puede acceder a todos los datos personales que tenemos sobre Ud. contactando con el Front Desk de L’Aeroclub, utilizando los datos de contacto al final de esta Política e indicando que quiere ejercer su “derecho de acceso”.

38.

Derecho a rectificación / GDPR Artículo 16

Si los datos personales que tenemos sobre usted son incorrectos, tiene derecho a solicitar que corrijamos esos datos y, en algunas circunstancias, puede tener derecho a solicitar que se completen sus Datos Personales incompletos (pero en cada uno de estos casos podemos necesitar verificar la exactitud de la información que nos proporciona). Al igual que con el “derecho de acceso”, los Usuarios pueden y se les anima a actualizar los Datos Personales poniéndose en contacto con el Front Desk.

39.

Derecho a borrar (derecho al olvido) / GDPR Artículo 17

Tiene derecho a solicitar que eliminemos o eliminemos los Datos personales que tenemos sobre usted, cuando no exista una buena razón para que continuemos procesándolos. Tenga en cuenta que es posible que no siempre podamos cumplir con su solicitud ya que puede haber razones legales específicas que justifiquen el procesamiento. Si este es el caso, le informaremos en consecuencia en el momento de su solicitud.

40.

Derecho a oponerse / GDPR Artículo 21

Tiene derecho a oponerse a nuestro procesamiento de sus Datos Personales, cuando el procesamiento se basa en el Interés y Ud. tiene algún motivo relacionado con su situación particular que le impulse a oponerse al procesamiento por esos motivos, o cuando piense que impacta sus intereses o derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, puede haber ocasiones en que demostremos que tenemos razones legítimas suficientes para procesar sus Datos personales (es decir, que nuestros intereses legítimos o los de un tercero prevalecen sobre los suyos y sus derechos y libertades fundamentales) y por lo tanto no tengamos en cuenta su objeción. En el caso de que procesemos sus Datos personales para fines de marketing directo, puede objetar dicho procesamiento en cualquier momento y no procesaremos sus Datos Personales para tales fines.

41.

Derecho a la restricción del procesamiento / GDPR Artículo 18

Usted tiene derecho a solicitar que suspendamos el procesamiento de sus Datos Personales cuando se aplique cualquiera de los siguientes:

 • usted ha impugnado la exactitud de los datos y los mismos deben ser verificados;

 • el procesamiento es ilegal pero no desea que borremos los datos que estamos procesando;

 • necesita que mantengamos los datos aunque ya no los necesitemos, ya que son necesarios para su establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales; o

 • usted se ha opuesto al procesamiento como se describe en la sección 40, pero debemos verificar si tenemos un fundamento legítimo para el procesamiento.

42.

Derecho a la portabilidad de datos / GDPR Artículo 20

Si nuestro procesamiento de los Datos Personales que nos ha proporcionado se basa en un Acuerdo contractual o en Consentimiento y el procesamiento se lleva a cabo por medios automáticos, tiene derecho a que hagamos que esos datos estén disponibles para usted en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquina para que pueda transmitirlos a otra persona (otro “controlador”). También puede solicitarnos que transmitamos estos datos a ese otro “controlador” directamente, y lo haremos, si es técnicamente factible.

43.

Derecho a retirar el consentimiento / GDPR Artículo 13, subsección (2) (c)

Si estamos procesando sus Datos Personales en base al consentimiento, puede retirar ese consentimiento en cualquier momento (pero esto no afectará la legalidad de las actividades de procesamiento realizadas en función de su consentimiento antes de su retirada).

44.

Como se indicó anteriormente, es posible que pueda ejercer algunos de sus derechos como Titular de la Información (como el “derecho de acceso” y el “derecho a la rectificación”) a través de la propia comunicación (enlaces en el email), del acceso a su Cuenta de Usuario en el sitio web o a través del propio Servicio de Reservas Online. Si no puede hacerlo, especialmente si no tiene una Cuenta de usuario, o si el derecho en cuestión no se puede ejercer, utilice los datos de contacto al final de esta Política para ponerse en contacto con nosotros a través del Front Desk y haremos lo que razonablemente podamos para facilitar el ejercicio de sus derechos.

45.

Nuestro objetivo es responder a cualquier solicitud legítima dentro de un mes desde su recepción, pero puede llevarnos más tiempo si su solicitud es particularmente compleja o si ha realizado varias solicitudes. Si ese es el caso, lo mantendremos puntualmente informado durante todo el proceso.

46.

No le cobraremos ninguna tarifa por ejercer los derechos anteriores a menos que sus solicitudes sean claramente infundadas o excesivas (por ejemplo, debido a su carácter repetitivo), en cuyo caso podemos cobrarle una tarifa razonable. Alternativamente, podemos rechazar su solicitud en tales circunstancias.

Derecho a presentar una queja

47.

En caso de que considere que estamos procesando sus Datos personales en violación del GDPR, tiene derecho a presentar una queja ante la “autoridad supervisora” ubicada en el país del EEE donde usted reside o trabaja, o donde ocurrió la supuesta infracción, o puede presentar la queja ante nuestra “autoridad supervisora” la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es)

Cambios a esta política

48.

Podemos revisar esta Política de vez en cuando para reflejar los cambios al Servicio, sitios web, leyes, regulaciones o estándares aplicables u otros cambios que puedan ocurrir en nuestro negocio. Publicaremos la Política revisada (o, según corresponda, nuestra nueva política de privacidad) en la misma página web donde publicamos esta Política o en otra página web que podamos utilizar habitualmente para publicar materiales como la Política.

También podemos usar el Servicio, el correo electrónico u otros medios para notificar a los Usuarios sobre dichos cambios de política. La Política revisada (o, según corresponda, la nueva) entrará en vigor cuando se publique como se describe, a menos que el documento mismo especifique un momento posterior para su entrada en vigor.

Información de contacto

49.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre esta Política o sobre nuestras prácticas de procesamiento de datos o si desea ejercer alguno de sus derechos como Titular de la Información con respecto a los Datos Personales que conservamos sobre usted.

 

Envíenos un correo electrónico: protecciondedatos@aeroclub.es o llámenos al +34 937 101 952

 

Aeroclub de Barcelona-Sabadell
Aeroport de Sabadell
08205 Sabadell
Barcelona

 

Política vigente desde el 25 de mayo de 2018
Información de Cookies
Cookie Tipo Duración Descripción
site24x7rumID Propia 30 días Cookie establecida por el sistema de monitorización de funcionamiento y rendimiento del sitio web Site24x7, para la mejora de la experiencia de usuario. Esta cookie no rastrea la información personal del usuario.
_dc_gtm_UA-* Propia 10 minutos Google Tag Manager utiliza esta cookie para distinguir a los usuarios y eventos en el sitio web y analizar cómo los usuarios interactúan con nuestro sitio web. Los datos de usuario rastreados son anónimos.
_gid Propia 24 horas Esta cookie de Google Analytics que se usa para distinguir a los usuarios. Los datos de usuario rastreados son anónimos.
_ga Propia 2 años Esta cookie de Google Analytics se usa para recopilar información sobre las visitas a la página. Esta cookie nos ayuda a identificar las áreas del sitio web que se deben mejorar y no permite identificar al usuario personalmente. Los datos de usuario rastreados son anónimos.
catAccCookies Propia 30 días Esta cookie es establecida por nuestro sitio web para marcar el consentimiento del usuario para el uso de cookies mientras visita el sitio web. Esto evitará que el banner de cookies vuelva a aparecer cada vez que el usuario visite nuestro sitio. Esta cookie no rastrea la información personal del usuario.
_icl_current_language Propia 1 día Esta cookie recuerda la selección de idioma hecha por el usuario. Esta cookie no rastrea la información personal del usuario.
PHPSESSID Propia Al cerrar el navegador Esta cookie del lenguaje PHP se usa para identificar la sesión del usuario. Esta cookie está encriptada y es esencial para el funcionamiento de la web.